Martin Krčmář

Jméno: Martin Krčmář

Narozen:
 před 30ti a něco lety v ČB

Místo pobytu:
Borovany

Vzdělání:

Zaměstnání:
 Technical Project Manager

Hudební vzdělání:
 ZUŠ Borovany (Mgr. Marie Ochozková) – obor klavír

Technika:
  • Kurzweil PC3
  • Korg Triton
  • Laney 80W

Působiště: